Zdravé a krásné zuby po celý život.

Užitečné informace

 • Zubní plak je vysoce strukturalizované společenství mikroorganismů usazených v bílé hmotě (ta obsahuje produkty metabolismu bakterií, složky sliny, buněčné zbytky, zbytky potravy atd.), který se usazuje na tvrdé i měkké tkáně dutiny ústní, výplně a na protetické práce.
  • Zubní plak lne pevně k povrchu a lze ho odstranit pouze mechanicky.
  • Zubní plak a v něm sídlící bakterie, je hlavním rizikovým faktorem pro poškození zubů a dásní
 • Zubní kaz je nejčastější infekční onemocnění na světě vůbec. Vzniká, pokud jsou zároveň přítomny tyto hlavní podmínky:
  • plak (bakterie)
  • zkvasitelné cukry
  • zubní tkáně
  • faktor času

  Na vznik zubního kazu mají samozřejmě vliv i faktory vedlejší :

  • postavení zubů
  • patogenní vývoj zubů
  • množství a kvalita slin
  • genetické faktory
  • a další

  Kaz není záležitost jednorázová. Kaz vznikne opakovaným působením kyselin a opakovaným poklesem pH pod 4,5-5 v dutině ústní. Kyseliny v dutině ústní vzniknou tím, že bakterie rozkládají cukry přijaté z potravy. Tvrdé zubní tkáně jsou kyselinami opakovaně naleptávány, zubní sklovina je opakovaně remineralizována a demineralizována. Až proces dosáhne určité meze z podpovrchové mikroskopické léze se vytvoří makroskopická kavita.

  Příznaky zubního kazu:
  Počáteční léze (caries incipiens) je odvápnění podpovrchové vrstvy skloviny. Projevuje se jako mikroskopicky viditelné bílé (křídové) skvrny. Ukládáním pigmentů z potravy se tyto skvrny stanou tmavými. Tento kaz je omezený pouze na vnější vrstvu skloviny a nemusí být za každou cenu ošetřován. V případě, kdy ještě nedošlo k prolomení povrchové vrstvy, je možné vhodnými fluoridovými preparáty a úpravou stravy dosáhnout postupné remineralizace počáteční léze.

  Kaz poté postupuje ze skloviny do dentinu (caries media), kde se šíří daleko rychleji než ve sklovině, protože dentin je měkčí. Podminovaná sklovina se nejčastěji při jídle prolomí. Postižený zub je potom zvýšeně citlivý na studené, sladké, kyselé, bolí na skus.

  Kazu penetrujícího do dřeně (caries ad pulpam penetrans) již pronikl dentinem do zubní dřeně, takže vzniklo spojení mezi dutinou ústní a dřeňovou dutinou, tzn došlo ke spojení nesterilního a sterilního prostředí. Tento kaz se projevuje hlavně bolestí zubu.

  Naším i vaším cílem je aby:

  • kaz vůbec nevznikl - viz hygiena
  • kaz byl zastihnut v počátečním stadiu, kdy je možná remineraklizace bez nutnosti preparace zubu - viz fluoridace, RTG
  • kaz byl zastižen v co nejmenším rozsahu, kdy je nejmenší ztráta tvrdých tkání a nejmenší riziko poškození vitality zubu. Viz pravidelné prohlídky v půlročních intervalech.

  Prevence a ošetření

  • omezení příjmu jednoduchých cukrů
  • pravidelné odstraňování plaku
  • Stanovit riziko vzniku zubního kazu lze pomocí speciálních mikrobiálních testů, které jsou zhotoveny a vyhodnoceny v ordinaci. Riziko se určí podle množství mikroorganismů (S.mutans a Actinobaccilus a.) v ml sliny.
  • pomocné látky: výrobky s Fluoridy, ústní vody - Listerine, Chlorhexidine, nahrazení cukru náhradními sladidly - xylitol, pečetění fisur

  Křídovou skvrnu s neporušenou vrstvou skloviny, je možné lokálním používáním fluoridů remineralizovat a tak jí odstranit.

  Pozdější stádia zubního kazu, musí být ošetřena vhodným výplňovým materiálem.

  Následky a komplikace

  Následkem zubního kazu je zánět zubní dřeně (pulpitis), záněty závěsného aparátu zubu (periodontitis), váčky (abscesy), otoky obličeje a krku a osteomyelitidy, které mohou v extrémních případech vést ke smrti pacienta.
  Na zubu již oštřeném se také může utvořit znovu kaz. Mluvíme potom o sekundárním kazu, kdy se jedná o nový kaz na zdravé zubní tkáni na okraji výplní a korunek a nebo o recidivujícím kazu, který vzplane po neúplném odstranění kazu.

 • Gingivitis je zánět dásně způsobený hromaděním plaku v oblasti dásňového žlábku (sulcus gingivalis), který se zde usazuje v důsledku nedostatečné ústní hygieny. Gingivitis se projevuje zanícenou sliznicí, která je zbytnělá, bolestivá a krvácí po dotyku nebo při čištění zubů. V akutním stadiu je pro velkou bolestivost omezena na postižené dásni ústní hygiena, což vede k vystupňování zánětu. Důležité je, že toto onemocnění je zvratné (reverzibilní) a že ustane po řádné ústní hygieně. V opačném případě dojde postupně do stadia nezvratného - do stadia parodontitidy.
  Terapie:
  • náprava a udržení řádné orální hygieny
  • odstranění zubního kamene
  • odstranění dalších etiologických faktorů (převislé výplně)
  • výplachy pseudochobotů při výskytu akutních potíží
 • Parodontitis je nezvratný proces, kdy zánět dásně přejde na zánět závěsného aparátu zubu, který připevňuje zub v zubním lůžku. Poté zánět postupně odbourává kost kolem zubu až se nakonec zub začne viklat a uvolní se.

  Příznaky parodontitidy:

  • Úbytek kosti patrný na RTG
  • Pravé parodontální choboty s plakem a zubním kamenem
  • Plakem podmíněná gingivitis
  • Obnažování povrchu kořene
  • Zápach z úst (foeter ex ore)
  • Pohyblivost zubu, změna polohy zubu
  • Parodontální váčky
  • Pulpoparodontální postižení - ztráta vitality zubu
  • Krvácení dásní
  • Ztráta zubu

  Terapie

  • Odstranění zubního plaku
  • Odstranění zubního kamene
  • Kyretáž - odstranění obsahu chobotu
  • Podpůrná antimikrobiální terapie- výplachy úst
  • Chirurgie měkkých tkání
  • Dlahování zubů
  • Ortodontický posun zubů

  Rušivé důsledky terapie pokročilé parodontitidy:

  • Zvýšená citlivost zubních krčků
  • Prodloužení klinické korunky zubu
  • Zvýšená pohyblivost zubu
 • Pulpitis je zánět zubní dřeně různého stupně a histologického charakteru, který má jako nejčastější příčinu bakteriální infekci pocházející ze zubního kazu, z parodontálních chobotů nebo z úrazu. Pulpitis je konplikací zubního kazu, často se projevuje zvýšenou citlivostí na chlad, teplé, sladké. Bolest se postupně zvětšuje až se stává škubavou, úpornou, kdy zub bolí ve dne i v noci, a nelze ji ztišit analgetiky.
 • Periodontitis je zánět periodontálních tkání, který vznikne přechodem zánětu z kořenového kanálku zubu do okolních tkání kořene.

  Terapie

  • Odstranění nervu z kořenového kanálku
  • Zaplnění kořene kořenovou výplní
  • Dostavba zubu
 • Dentinová hypersenzitivita (citlivé zubní krčky) je krátká, ostrá, přechodná bolest, která vzniká v oblasti obnaženého dentinu jako odpověď na termické, chemické, osmotické a mechanické podněty.

  Příčina:

  • ústup dásně:
   • Nevhodná technika čištění
   • Parodontitis
   • Operace parodontu
   • Věk
   • Úraz
  • ztráta skloviny:
   • atrice, abraze, eroze
   • klínovité defekty (abfrakce)
   • kaz, úraz
   • netěsnící výplň

  Prevence:

  • eliminace kyselé stravy(ovoce, zelí, šťávy…)
  • vhodná technika čištění zubů
  • zuby čistit až 2-3 hod po kyselé stravě
  • Léčit nemoci spojené s regurgitací = bulimie, GER, zvracení

  Terapie:

  • Domácí terapie – pasty +ústní vody+ gely s SnF2 , K2NO3 a fluoridy
  • Terapie v ordinaci
   • fluoridové laky
   • dentinová adheziva
   • Výplňové materiály