Zdravé a krásné zuby po celý život.

Pulpitis

Pulpitis je zánět zubní dřeně různého stupně a histologického charakteru, který má jako nejčastější příčinu bakteriální infekci pocházející ze zubního kazu, z parodontálních chobotů nebo z úrazu. Pulpitis je konplikací zubního kazu, často se projevuje zvýšenou citlivostí na chlad, teplé, sladké. Bolest se postupně zvětšuje až se stává škubavou, úpornou, kdy zub bolí ve dne i v noci, a nelze ji ztišit analgetiky.