Zdravé a krásné zuby po celý život.

Zubní kaz

Zubní kaz je nejčastější infekční onemocnění na světě vůbec. Vzniká, pokud jsou zároveň přítomny tyto hlavní podmínky:

 • plak (bakterie)
 • zkvasitelné cukry
 • zubní tkáně
 • faktor času

Na vznik zubního kazu mají samozřejmě vliv i faktory vedlejší :

 • postavení zubů
 • patogenní vývoj zubů
 • množství a kvalita slin
 • genetické faktory
 • a další

Kaz není záležitost jednorázová. Kaz vznikne opakovaným působením kyselin a opakovaným poklesem pH pod 4,5-5 v dutině ústní. Kyseliny v dutině ústní vzniknou tím, že bakterie rozkládají cukry přijaté z potravy. Tvrdé zubní tkáně jsou kyselinami opakovaně naleptávány, zubní sklovina je opakovaně remineralizována a demineralizována. Až proces dosáhne určité meze z podpovrchové mikroskopické léze se vytvoří makroskopická kavita.

Příznaky zubního kazu
Počáteční léze (caries incipiens) je odvápnění podpovrchové vrstvy skloviny. Projevuje se jako mikroskopicky viditelné bílé (křídové) skvrny. Ukládáním pigmentů z potravy se tyto skvrny stanou tmavými. Tento kaz je omezený pouze na vnější vrstvu skloviny a nemusí být za každou cenu ošetřován. V případě, kdy ještě nedošlo k prolomení povrchové vrstvy, je možné vhodnými fluoridovými preparáty a úpravou stravy dosáhnout postupné remineralizace počáteční léze.

Kaz poté postupuje ze skloviny do dentinu (caries media), kde se šíří daleko rychleji než ve sklovině, protože dentin je měkčí. Podminovaná sklovina se nejčastěji při jídle prolomí. Postižený zub je potom zvýšeně citlivý na studené, sladké, kyselé, bolí na skus.

Kazu penetrujícího do dřeně (caries ad pulpam penetrans) již pronikl dentinem do zubní dřeně, takže vzniklo spojení mezi dutinou ústní a dřeňovou dutinou, tzn došlo ke spojení nesterilního a sterilního prostředí. Tento kaz se projevuje hlavně bolestí zubu.

Naším i vaším cílem je aby:

 • kaz vůbec nevznikl - viz hygiena
 • kaz byl zastihnut v počátečním stadiu, kdy je možná remineraklizace bez nutnosti preparace zubu - viz fluoridace, RTG
 • kaz byl zastižen v co nejmenším rozsahu, kdy je nejmenší ztráta tvrdých tkání a nejmenší riziko poškození vitality zubu. Viz pravidelné prohlídky v půlročních intervalech.

Prevence a ošetření

 • omezení příjmu jednoduchých cukrů
 • pravidelné odstraňování plaku
 • Stanovit riziko vzniku zubního kazu lze pomocí speciálních mikrobiálních testů, které jsou zhotoveny a vyhodnoceny v ordinaci. Riziko se určí podle množství mikroorganismů (S.mutans a Actinobaccilus a.) v ml sliny.
 • pomocné látky: výrobky s Fluoridy, ústní vody - Listerine, Chlorhexidine, nahrazení cukru náhradními sladidly - xylitol, pečetění fisur

Křídovou skvrnu s neporušenou vrstvou skloviny, je možné lokálním používáním fluoridů remineralizovat a tak jí odstranit.

Pozdější stádia zubního kazu, musí být ošetřena vhodným výplňovým materiálem.

Následky a komplikace

Následkem zubního kazu je

 • zánět zubní dřeně (pulpitis)
 • záněty závěsného aparátu zubu (periodontitis)
 • váčky (abscesy)
 • otoky obličeje a krku
 • osteomyelitidy, které mohou v extrémních případech vést ke smrti pacienta

Na zubu již oštřeném se také může utvořit znovu kaz. Mluvíme potom o sekundárním kazu, kdy se jedná o nový kaz na zdravé zubní tkáni na okraji výplní a korunek a nebo o recidivujícím kazu, který vzplane po neúplném odstranění kazu.