Zdravé a krásné zuby po celý život.

Protetická stomatologie

Protetika se zabývá rekonstrukcí tvrdých zubních tkání ve spolupráci s laboratoří. V zubní ordinaci se provádí broušení zubů, otisky, výběr barvy a zubů a zkoušky zubních náhrad dále sejmutí starých fixních náhrad, provizorní náhrady a opravy všech náhrad. Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící část zubu, zub jako celek popřípadě skupinu několika zubů. Zubní náhrady dovolují vylepšit tvar zubu, jeho barvu, popřípadě sklon zubu. U rozsáhlých rekonstrukcí chrupu je možné upravit výšku a typ skusu.

 • Fazety

  Představují tenký keramický plátek nahrazující přední (viditelnou) část zubů. Lepí se na obroušenou plochu předních zubů. Fazetami je možné vylepšit tvar, drobné nerovnosti na povrchu zubu a především barvu, a to při minimálním zásahu do struktury zubu (0,5-1,0 mm). Zuby po zákroku zůstávají živé (vitální).Ošetření vyžaduje dvě návštěvy v ordinaci. Během první návštěvy se zuby nabrousí, otisknou a opatří fazetami provizorními. Ve druhé návštěvě se laboratorně zhotovené keramické fazety nafixují na upravený povrch zubu. Fazetu lze zhotovit též v rámci jedné návštěvy v ordinaci, a to přímo v ústech pacienta z bílého výplňového materiálu (kompozita).

 • Inlay, onlay
  Jedná se o keramické náhrady, které rekonstruují rozsáhlé defekty zadních zubů. Představují plynulý přechod mezi ošetřením zubu prostou výplní a ošetřením umělou korunkou. Jsou vhodnou variantou k rozsáhlým kompozitním výplním a absolutně vhodnou variantou k rozsáhlým amalgámovým dostavbám. Podmínkou je dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta. Broušení zubu nevyžaduje rozsáhlé ubírání zubních tkání, což je v přípravě zubu na korunku nezbytné, a proto je ošetřeni zubu inlayí popřípadě onlayí šetrnější. Předpokladem volby zmíněného postupu je zub živý (vitální). Nutné jsou opět dvě návštěvy v ordinaci. V rámci první návštěvy se zuby nabrousí, otisknou a krátkodobě uzavřou provizorní výplní. Během druhé návštěvy se laboratorně zhotovené keramické inlaye, onlaye nacementují na upravený povrch zubu.
 • Korunky

  Korunky jsou umělé náhrady přirozených zubů, překrývají zuby v celém rozsahu. Jsou volbou ošetřeni v situacích, kdy již není možné zhotovit výplň, inlay popřípadě onlay, a to pro rozsáhlou ztrátu zubních tkání.Korunky jsou umělé náhrady přirozených zubů, překrývají zuby v celém rozsahu. Jsou volbou ošetřeni v situacích, kdy již není možné zhotovit výplň, inlay popřípadě onlay, a to pro rozsáhlou ztrátu zubních tkání. Po přípravě zubu a otisku se v laboratoři zhotoví korunka, která se na pahýl zubu upevní cementem. Korunkami se v současné době ošetřují převážně neživé (nevitální) zuby, u kterých došlo k výrazné ztrátě zubních tkáni.Korunky mohou být nasazeny na živém zubu, na zubu mrtvém s přeléčenou dření i na implantátech.

  • celokovové
  • fazetové - s estetickými fazetami z kompozitu nebo pryskyřice
  • metalokeramické - na vnitřní kovový plášť je napálena keramika
  • zirkonové - vhodné především do frontálního ( předního) úseku, nedochází u nich k dráždění a zejména zabarvení dásně okolo okraje korunky. Zajišťují tu nejvyšší estetiku.
 • Kořenové nástavby
  Zvolenému postupu předchází precizní ošetřeni kořenových kanálků (kvalitní endodoncie) Teprve do takto ošetřeného zubu se fixuje kovová kořenová nástavba, zavedená do předvrtaného kořenového kanálku. (Jsou kovové čepy, které se zhotovují se na neživé ( nevitální) zuby ošetřené kořenovou výplní. Představují nosnou armaturu budoucí korunky a přenáší žvýkací síly do kořene. Fixují se cementem do předem předvrtaného kořenového kanálku. Kořenové nástavby mohou být
  • kovové - vyžadují radikální snížení pahýlu zubu, mohou způsobit šedavé zbarvení dásně kolem zubu, vyžadují 3 návštěvy v ordinaci, kdy při první návštěvě se zub brousí a otiskuje, při druhé návštěvě se kořenová nástavba tmelí cementem a zub se otiskuje.
  • adhezivní - jedná se o sklolaminátový čep, který má stejný modul pružnosti (elasticity) jako zubovina. Tím se výrazně snižuje riziko fraktury (prasknutí) kořene při nárazu na zub, popřípadě nákusu na tvrdou část potravy.Adhezivní typ kořenové nástavby současně umožňuje ponechat zbylé zubní tkáně. Specielně určeným materiálem se dostavuje pouze chybějící část vlastního pahýlu. Jedná se o vysoce estetické řešení, a má tedy své velké uplatnění u předních zubů. Podmínkou zhotovení je suché operační pole, není proto možné využit sklolaminátové čepy u zubů s defektem zasahujícím výrazně pod dáseň a současně u pacientů se špatnou hygienou.
 • Můstky
  Můstky představují řešení náhrady chybějících zubů, jedná se o ošetření fixní (neboli na pevno), nahrazované zuby jsou součástí můstku jako tzv. mezičleny, přičemž nosnou armaturou jsou zuby sousedící s mezerou, které se nabrousí na korunku a tvoří tak pilíře můstku. Můstky mohou být stejně jako korunky:
  • celokovové
  • fazetové - s estetickými fazetami z kompozitu nebo pryskyřice
  • metalokeramické - na vnitřní kovový plášť je napálena keramika
  • zirkonové - vhodné především do frontálního ( předního) úseku, nedochází u nich k dráždění a zejména zabarvení dásně okolo okraje korunky. Zajišťují tu nejvyšší estetiku.
 • Snímatelné náhrady
  Snímatelné náhrady - jak vyplývá z názvu představují náhrady zubů, které se uchytávají na zbývající zuby různým mechanismem a je možné je kdykoliv podle potřeb z úst vytáhnou a znovu nasadit, děje se tak zejména v rámci pravidelné hygienické údržby protézy. Klikněte pro více informací
  • Snímatelné náhrady s jednoduchými kotvícími (retenčními) prvky
   Jedná se o nejjednodušší typ snímatelné náhrady, retenčním (uchytávacím) mechanismem jsou prosté drátěné spony, kterými drží vlastní protéza na zbývajících zubech. Drát, ze kterého jsou spony vyrobené, se při každém nasazení a snímání protézy ohýbá, povoluje. Držení protézy se pak postupem času zhoršuje. Při jejich opětovném „napružení“, které se realizuje tzv. z ruky, tak aby protéza znovu držela (nepadala), se po každé uvedené manipulaci s protézou na zuby přenáší nekontrolovatelná a těžko odhadnutelná velikost páčivé síly, neboť nastavenou sílu není možné změřit. Zuby jsou tak nesprávně páčeny a přetěžovány. Výsledkem při dlouhodobém řešení je zvyšování jejich pohyblivosti a následná možná ztráta.

   Nevýhody:

   * postupná likvidace zbývajících zubů (zuby jsou přetěžovány nesprávně přenášeným tlakem)
   * chabá retence (vazba na zbývající zuby je omezená)
   * chabá stabilita náhrady

   Výhody:

   * ekonomicky nejdostupnější řešení Klikněte pro více informací

  • Skeletové náhrady
   Skeletové náhrady - představují kvalitnější náhrady, a to zejména ve svém stabilnějším ukotvení na zbývajících zubech. Součástí vlastní kovové kostry (skeletu) náhrady jsou tzv. rigidní (lité) nedrátěné spony, jejich jednotlivá ramena nepovolují, lépe tak uchytávají protézu na zbývajících zubech.Spony jsou odlité vcelku z jednoho kovu, kterého hodnoty pružnosti jsou předem definovány (určeny). Není možné je ohýbat (tzv. opakovaně aktivovat) z ruky, a proto se páčivé síly při manipulaci s protézou dají odhadnout a jejich vliv na zuby je minimalizován.

   Nevýhody:
   * rigidní kovové spony nesplňují vysoké estetické nároky na ošetření (přechod náhrady na zbývající zuby je znatelný)

   Výhody:
   * poměrně kvalitní retence (ukotvení) a stabilita náhrady.

  • Hybridní náhrady
   Hybridní náhrady jedná se o snímatelné náhrady kotvené na zbývající zuby zásuvnými spoji popřípadě systémem dvojkorunek (tzv. teleskopy). Představují nejvhodnější a z hlediska nošení a estetiky nejkomfortnější variantu snímatelné náhrady.
   Představují nejvhodnější a z hlediska nošení a estetiky nejkomfortnější variantu snímatelné náhrady. Ukotvení náhrady je možné přes zásuvné spoje tvarově různě modifikované,a to vždy na principu tzv. matrice a patrice, pro lepší představu, jde často o princip patentních knoflíků. Přechod náhrady na zbývající zuby je téměř neznatelný. Rovněž stabilita náhrady je velmi dobrá.

   Podmínkou ošetření je nutnost opatřit zuby sousedící s mezerou umělou korunkou, ta nese jednu část zásuvného spoje. Současně je nutná aktivace, kost a sliznice se jako pod každou snímatelnou protézou v čase mění tak, že před tlakem ubývají. Proto je nutné pravidelně stabilitu a balancování protézy kontrolovat a provádět tzv. Rebazi (doplnění pryskyřice do protézy) kvůli zmiňovanému úbytku kosti a zhoršení stability protézy.

   Nevýhody:

   * nutnost aktivace - část zásuvného spoje v protéze se časem opotřebí a je nutné ji vyměnit
   * nutná tzv. rebaze (doplnění pryskyřice do protézy v místě dosedu protézy)

   = permanentní investice, ekonomicky náročnější varianta ošetření.

   Výhody:

   * esteticky nejkomfortnější varianta snímatelné náhrady (přechod náhrady na vlastní zuby je téměř neznatelný)
   * velmi dobrá stabilita a retence (ukotvení náhrady) protézy ve srovnání s celkovou snímatelnou náhradou
   * v určitých situacích představují plynulý přechod mezi ošetřením bezzubé čelisti implantáty (fixním typem ošetření) a celkovými snímatelnými náhradami. Vlastní protéza se nasazuje na ponechané specielně upravené zuby (velmi často se jedná o dva špičáky, zuby jsou opatřeny různými variantami attachmentů neboli spojů ve tvaru kuličky, třmenu, atd.

  • Celkové snímatelné náhrady
   Nahrazují všechny zuby v čelisti (tzv. zuby do skleničky).

   Nevýhody:

   * možné problémy s uchycením protézy zejména v dolní čelisti, zde se nabízí možnost alternativy s ukotvením protézy na dvou implantátech (hybridní náhrada)

   Výhody

   * ekonomicky nejdostupnější řešení